• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
26 Tháng Bảy 2021 12:00:14 SA - Mở cửa
HDA: Notice of transaction of connected person (Le Nhu Ngoc)
Nguồn tin: HNX | 16/07/2020 10:17:00 SA
- Name of issuer: DONG A Paint JSC
- Stock code: HDA
- Securities type: Common stock
- Name of connected person: Le Nhu Ngoc
- Name of person discharging managerial responsibility (PDMR)/Director: Nguyen Van Son
- Position in the listed company: General Manager
- Relation between connected person and PDMR/Director: Wife
- Number of shares held by connected person/institution before transaction: 214,000 shares
- Number of shares to be acquired: 1,000,000 shares
- Nature of transaction: Order matching and negotiation
- Purpose of transaction: Porfolio structure
- Expected Start date of transaction: 17/07/2020
- Expected End date of transaction: 14/08/2020

Cổ phiếu liên quan