• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.344,30 +4,46/+0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:03 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.344,30   +4,46/+0,33%  |   HNX-INDEX   361,10   +2,12/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   97,15   +0,38/+0,39%  |   VN30   1.447,71   +1,49/+0,10%  |   HNX30   585,69   +3,61/+0,62%
22 Tháng Chín 2021 11:58:34 SA - Mở cửa
Bội chi ngân sách hơn 101 nghìn tỷ đồng sau 7 tháng
Nguồn tin: BizLive | 30/07/2020 8:30:26 SA
Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2020 ước tính đạt 697,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán năm.
 
Trong đó thu nội địa đạt 577,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7%; thu từ dầu thô 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 98 nghìn tỷ đồng, bằng 47,1%.
 
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 67 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 96,8 nghìn tỷ đồng, bằng  42,3%.
 
 
Phần thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1%; thu thuế bảo vệ môi trường  đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%.
 
Có hai khoản thu tiếp tục đạt mức hoàn thành khá so với mặt bằng chung là khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân, đạt 66,7 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8% và thu tiền sử dụng đất đạt 71,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1%.
 
 
Về chi ngân sách, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2020 ước tính đạt 798,6 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm.
 
Trong đó, chi thường xuyên đạt 552,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3%; chi đầu tư phát triển 176,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5%; chi trả nợ lãi 64,6 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6%.