• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 950,80 -10,46/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    950,80   -10,46/-1,09%  |   HNX-INDEX   139,03   -2,67/-1,88%  |   UPCOM-INDEX   63,57   -0,34/-0,53%  |   VN30   919,56   -10,74/-1,15%  |   HNX30   256,49   -5,68/-2,17%
26 Tháng Mười 2020 11:30:53 CH - Mở cửa
FPT: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 tỷ lệ 10%
Nguồn tin: Người đồng hành | 31/07/2020 3:12:13 CH
Hội đồng quản trị FPT vừa phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với gần 784 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 784 tỷ đồng.
 
Ngày chốt danh sách cổ đông vào 18/8 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 1/9.
 
HĐQT công ty còn phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty TNHH FPT Smart Cloud do FPT sở hữu 100% vốn. Công ty con này dự kiến có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động chính là cung cấp dịch vụ hạ tầng và nền tảng điện toán đám mây, dịch vụ trí tuệ nhân tạo…
 
Trong năm 2020, FPT đặt kế hoạch doanh thu 32.450 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế 5.510 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Chính sách cổ tức dự kiến là tiền mặt 20% và sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2021 quyết định cụ thể.
 
Báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu tăng 9% lên đạt 13.611 tỷ. Lợi nhuận trước thuế 2.428 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 43,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 15%, đạt 1.626 tỷ đồng.