• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 841,46 +1,42/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:09:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    841,46   +1,42/+0,17%  |   HNX-INDEX   112,78   -0,57/-0,51%  |   UPCOM-INDEX   56,22   +0,10/+0,18%  |   VN30   782,15   +0,55/+0,07%  |   HNX30   209,44   -0,91/-0,43%
09 Tháng Tám 2020 9:56:44 SA - Mở cửa
PC1: Báo lãi ròng quý II giảm 10,5%
Nguồn tin: Người đồng hành | 31/07/2020 3:21:19 CH
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Công ty Xây lắp điện 1 (HoSE: PC1) ghi nhận doanh thu đạt 1.170 tỷ đồng, giảm 33% so với quý II/2019. 
 
Trong đó, doanh thu xây lắp và thiết bị ngành điện, chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 450 tỷ đồng, giảm 51%. Tuy nhiên, hoạt động chuyển nhượng bất động sản gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2019, mang về 275 tỷ đồng. Nguồn thu từ bán điện là 186 tỷ đồng, tăng 15%. Hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận 162 tỷ đồng, tăng 22%.
 
Biên lợi nhuận gộp tăng lên 25,5% nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu.

Nguồn: CBTT SSC
 
Hoạt động tài chính lỗ gần 58 tỷ đồng do doanh thu giảm 18% trong khi chi phí tăng mạnh 58%. Công ty cho biết nhà máy thủy điện Mông Ân đi vào vận hành từ tháng 1/2020 và dự án bất động sản PCC1 Thanh Xuân hoàn thành bàn giao căn hộ cho khách hàng nên lãi vay không còn được vốn hóa, dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh.
 
Trong kỳ, công ty không còn ghi nhận khoản lỗ hơn 19 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết như quý II/2019 mà lãi hơn 2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ 2019, lên 28 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí cho dự án bất động sản PCC1 Thanh Xuân. Trong khi, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 6% còn 52 tỷ đồng.
 
Kết lại, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 123 tỷ đồng, giảm 10,5%. Sau 6 tháng, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 2.540 tỷ đồng, giảm 16% và lợi nhuận sau thuế là 217 tỷ đồng, giảm gần 8%. 
 
Năm 2020, công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 2020 ở mức 7.001 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 469 tỷ đồng; lần lượt tăng 20% và 24,7% so với năm trước. Sau 6 tháng, PC1 hoàn thành 36% chỉ tiêu doanh thu và 46% chỉ tiêu lợi nhuận.
 
Tổng tài sản tính đến 30/6 là 9.350 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn trị giá 2.377 tỷ đồng, tăng 28%, chủ yếu do phát sinh khoản phải thu với Vestas Asia Pacific A/S và CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC. Ngoài ra, tiền, tiền gửi và các khoản tương đương tiền là 1.264 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu kỳ.
 
Về nguồn vốn, nợ vay tài chính là 3.711 tỷ đồng, tăng 22% và chủ yếu là các khoản dài hạn.