• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 5:09:55 CH - Mở cửa
Điểm tin giao dịch 31.07.2020
Nguồn tin: HOSE | 31/07/2020 4:00:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
31/07/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 798,39 -2,74 -0,34% 3.902,24      
VN30   740,73 -5,29 -0,71% 1.850,18      
VNMIDCAP 817,11 -7,87 -0,95% 1.230,09      
VNSMALLCAP 699,93 -5,19 -0,74% 380,72      
VN100   719,36 -4,42 -0,61% 3.080,27      
VNALLSHARE 719,58 -3,98 -0,55% 3.460,99      
VNCOND 794,84 -0,52 -0,07% 201,68      
VNCONS 662,91 -7,81 -1,16% 404,03      
VNENE   359,59 -1,10 -0,30% 34,58      
VNFIN   619,83 -8,00 -1,27% 615,36      
VNHEAL 1.156,51 15,58 1,37% 5,14      
VNIND   461,49 -3,69 -0,79% 777,19      
VNIT   1.001,23 -14,66 -1,44% 74,15      
VNMAT 936,71 -16,85 -1,77% 420,66      
VNREAL 1.098,22 9,78 0,90% 876,77      
VNUTI   616,60 -2,91 -0,47% 45,42      
VNXALLSHARE 1.136,90 -6,25 -0,55% 3.938,14      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
219.670.740 3.183      
Thỏa thuận
Put though
29.960.138 720      
Tổng
Total
249.630.878 3.902      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 18.885.950 HDG 6,98% ITA -6,99%    
2 DLG 10.477.340 DAT 6,96% TCD -6,99%    
3 TCH 9.952.340 ELC 6,96% DAH -6,98%    
4 HSG 8.739.140 ASM 6,95% EMC -6,95%    
5 ROS 8.585.390 LAF 6,93% TNC -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.894.180 6,77% 22.630.530 9,07% -5.736.350    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
456 11,68% 586 15,00% -130    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 8.079.180 TCB 161 ITA 638.390    
2 KDH 2.495.060 VHM 87 HQC 620.270    
3 HPG 1.933.430 SAB 61 PHR 312.160    
4 VHM 1.126.050 KDH 57 ROS 310.980    
5 ITA 972.670 VCB 55 STB 304.500    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SAV SAV niêm yết và giao dịch bổ sung 676.082 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 31/07/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/07/2020.
2 THG THG nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.319.791 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/07/2020.
3 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/07/2020. 
4 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/07/2020.