• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 950,80 -10,46/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    950,80   -10,46/-1,09%  |   HNX-INDEX   139,03   -2,67/-1,88%  |   UPCOM-INDEX   63,57   -0,34/-0,53%  |   VN30   919,56   -10,74/-1,15%  |   HNX30   256,49   -5,68/-2,17%
26 Tháng Mười 2020 10:56:24 CH - Mở cửa
HVN: Cổ phiếu được cấp margin trở lại từ quý III
Nguồn tin: Người đồng hành | 06/07/2020 11:54:00 SA
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo danh sách 59 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trong quý III, tăng thêm 8 mã so với quý trước. Các mã thêm mới là DHM, DLG, FUCVGF2, FUCVREIT, FUESSV50, HTT, IBC, LEC, PSH, QCG, TEG, VNG, YBM và loại ra là FCM, HTT, HVN, NHH, UDC.
 
Trong đó, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi danh sách sau khi bất ngờ không được ký quỹ quý II do báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019, kiểm toán chỉ nêu lên vấn đề nhấn mạnh liên quan đến diễn biến dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.
 
Cổ phiếu NHH của Nhựa Hà Nội được ra khỏi diện không được giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết cổ phiếu đã trên 6 tháng.
 
Một số cổ phiếu như ABS, AGG, CKG, FUESSVFL, FUEVFVND, GVR, ICT, PSH không được cấp margin do thời gian niêm yết dưới 6 tháng. QCG, BHN, SII, TEG, YBM, DQC, DHM thuộc diện báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 có ý kiến không phải chấp nhận toàn phần của kiểm toán. Còn lại, đa phần cổ phiếu không được cấp margin là những chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát.
 

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức