• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
07 Tháng Ba 2021 6:12:09 CH - Mở cửa
SGR: Notice of EGM
Nguồn tin: HOSE | 18/08/2020 11:06:00 SA

Saigon Real – Estate Joint Stock Company announces the extraordinary general shareholders’ meeting (EGM):

 

Meeting date:                          from 08:30am to 11:00am, August 27, 2020 

Meeting venue:                       63-65 Dien Bien Phu Building, ward 15, Binh Thanh district, HCM city.

Meeting participants:              All shareholders at the record date: August 10, 2020.

Meeting content:                     Approval for adjusting the 2019 profit distribution, issue shares to raise capital.

For meeting documents, please visit Company’s website: www.saigonres.com.vn.

Shareholders please send confirmations of attending into the meeting before 5:00 pm, August 25, 2020 to the address: Saigon Real – Estate Joint Stock Company, 63-65 Dien Bien Phu Building, ward 15, Binh Thanh district, HCM city.