• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 950,80 -10,46/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    950,80   -10,46/-1,09%  |   HNX-INDEX   139,03   -2,67/-1,88%  |   UPCOM-INDEX   63,57   -0,34/-0,53%  |   VN30   919,56   -10,74/-1,15%  |   HNX30   256,49   -5,68/-2,17%
26 Tháng Mười 2020 10:22:35 CH - Mở cửa
PLP: Nhựa Pha Lê chốt thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60%
Nguồn tin: Người đồng hành | 04/08/2020 8:02:21 CH
Công ty Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HoSE: PLP) thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng vào 14/8.
 
Tỷ lệ thưởng cổ phiếu là 60% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới). Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành dự kiến là 15 triệu cổ phiếu và qua đó tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng. Nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
 
Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, công ty đã xuất và được thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông với tổng tỷ lệ 140%; trong đó thưởng cổ phiếu 40% và chào bán cho cổ đông tỷ lệ 80% với giá 10.000 đồng/cp.
 
Năm 2020, công ty ngành nhựa đặt mục tiêu doanh thu tăng 70% lên mức 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 8% đạt 53 tỷ đồng. Kết quả bán niên cho thấy doanh thu gấp 3 lần cùng kỳ đạt 918 tỷ, lợi nhuận sau thuế tăng 23% lên 24,5 tỷ đồng và thực hiện 46% kế hoạch năm.
 
Cổ phiếu PLP đã có giai đoạn tăng giá mạnh từ vùng dưới 6.000 đồng/cp cuối tháng 3 lên mức vùng đỉnh 1 năm tại 13.150 đồng/cp (22/6) trước khi giảm về quanh 12.000 đồng/cp như hiện nay.
 

Cổ phiếu liên quan