• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.186,17 +17,70/+1,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:17 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.186,17   +17,70/+1,51%  |   HNX-INDEX   252,37   +3,15/+1,26%  |   UPCOM-INDEX   77,15   +0,51/+0,67%  |   VN30   1.191,83   +18,23/+1,55%  |   HNX30   375,25   +9,81/+2,68%
01 Tháng Ba 2021 4:18:51 CH - Mở cửa
C32: Báo lãi quý II tăng 48% đạt 27 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 05/08/2020 4:33:55 CH
Công ty CIC39 (HoSE: C32) công bố BCTC hợp nhất quý II với khoản lãi 27 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.
 
Doanh thu trong kỳ giảm 2% xuống 193 tỷ đồng nhưng giá vốn giảm 11,6% giúp lãi gộp tăng 53% đạt 45 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 14,8% lên 23% nhờ cơ cấu doanh thu thay đổi.
 
Trong quý, doanh thu công ty tăng ở hầu hết các mảng gồm thành phẩm, cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng, riêng mảng hàng hóa suy giảm. Đáng chú ý, mảng hợp đồng xây dựng có lãi gần 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 9 tỷ đồng. Đây là yếu tố giúp lãi gộp doanh nghiệp cải thiện.
 
Doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu C32 với 74%. Sản phẩm của C32 gồm đá xây dựng, kiện bê tông và gạch không nung. Doanh nghiệp có cung cấp đá cho tuyến đường Mỹ Thuận – Trung Lương mở rộng Quốc lộ 1A.
 
Chi phí tài chính tăng mạnh từ 3 tỷ lên 9 tỷ đồng do gia tăng nợ vay ngắn và trung dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng tăng 38% lên 10 tỷ khi mở rộng bán hàng và chi phí quản lý giảm 33% xuống 4 tỷ đồng.
 
Tổng kết lại, công ty khai thác và kinh doanh đá xây dựng đạt lãi sau thuế 27 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.
 
Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu C32 đạt 356 tỷ đồng, tăng 9%; lãi sau thuế 46 tỷ đồng, tăng 32% và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Lãi trên mỗi cổ phiếu đạt 2.861 đồng, tăng 32%.

Đơn vị: tỷ đồng
 
Tính đến cuối quý II, công ty có 211,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 174 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển trong khi vốn góp chủ sở hữu ở mức 150 tỷ đồng. Công ty tăng vay nợ ngắn hạn từ 210 tỷ lệ 222 tỷ đồng và vay dài hạn từ 46,3 tỷ lệ 51,4 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 51%.
 
C32 duy trì khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 109 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Trong khi khoản tiền và tương đương tiền giảm từ 67,5 tỷ xuống 57 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng 30% lên 233 tỷ đồng.