• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 961,26 +11,36/+1,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    961,26   +11,36/+1,20%  |   HNX-INDEX   141,70   +0,84/+0,60%  |   UPCOM-INDEX   63,91   +0,27/+0,42%  |   VN30   930,30   +12,00/+1,31%  |   HNX30   262,17   +1,84/+0,70%
26 Tháng Mười 2020 7:32:05 SA - Mở cửa
DBC: Dabaco chuyển 634 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty con về để tạm ứng cổ tức 2020
Nguồn tin: Người đồng hành | 11/09/2020 8:34:33 CH

Tập đoàn sẽ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% với ngày chốt quyền 17/9.

Sau khi chuyển lợi nhuận từ công ty con, công ty mẹ ghi nhận 665,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, HoSE: DBC) thông báo quyết định HĐQT phê duyệt phương án điều chuyển 634 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của các công ty con về công ty mẹ tại ngày 31/7 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020.
 
Vào ngày 1/9, tập đoàn đã họp đánh giá tình hình sản xuất tháng 7-8 và quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, đương đương với tổng thanh toán 157 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng 17/9 và ngày thanh toán 30/9.
 
Tuy nhiên, tính đến cuối quý II, phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ chỉ gần 9 tỷ đồng. Sau quyết định điều chuyển, phần lợi nhuận này tại ngày 31/7 của công ty mẹ tăng lên 665,4 tỷ đồng, gấp 3,3 lần con số đầu năm.
 
Về hoạt động kinh doanh, tập đoàn cho biết doanh thu 2 tháng 7 và 8 đạt 2.370 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước 261 tỷ đồng, bằng với 35% lợi nhuận 6 tháng đầu năm.
 
Lũy kế 8 tháng, Dabaco ghi nhận doanh thu 8.678 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước 1.011 tỷ đồng, vượt 121% kế hoạch năm.