• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 913,18 +0,68/+0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:45:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    913,18   +0,68/+0,07%  |   HNX-INDEX   132,69   -0,44/-0,33%  |   UPCOM-INDEX   61,65   -0,12/-0,20%  |   VN30   866,67   +3,36/+0,39%  |   HNX30   247,61   0,00/0,00%
29 Tháng Chín 2020 1:47:21 CH - Mở cửa
NTW: Ngô Dương Đại - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 5.000 CP
Nguồn tin: HNX | 16/09/2020 1:24:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Dương Đại
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: NTW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 CP (tỷ lệ 0,25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2020.