• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
26 Tháng Mười 2021 5:42:59 SA - Mở cửa
NHNN hạ lãi suất điều hành lần thứ ba trong năm
Nguồn tin: Người đồng hành | 30/09/2020 3:53:17 CH
Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm... được điều chỉnh giảm 50 điểm cơ bản từ ngày 1/10.
Lãi suất tối đa với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4%/năm.
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo về việc điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ 1/10. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn hạ từ 4,5%/năm xuống 4%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3%/năm xuống 2,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 5,5%/năm xuống 5%/năm.
 
Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở giảm từ 3%/năm xuống 2,5%/năm.
 
NHNN cũng quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), trong đó tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở 0,2%/năm, lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4%/năm, lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) giảm từ 4,75%/năm xuống 4,5%/năm.
 
Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016 cũng được điều chỉnh giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính Vi mo đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.
 
Trước đó, NHNN có 2 lần giảm các lãi suất điều hành. Cụ thể, vào tháng 5, NHNN cũng hạ một loạt lãi suất điều hành sau khi có động thái tương tự vào tháng 3. Năm 2019, cơ quan này có một lần điều chỉnh lãi suất vào tháng 9. 
 
Cuối tháng 8, NHNN cũng thông báo giảm lãi suất 20-50 điểm cơ bản áp dụng với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.