• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
07 Tháng Ba 2021 6:01:26 CH - Mở cửa
DHA: Hoàn nhập dự phòng chứng khoán, DHA lãi quý IV tăng 73%
Nguồn tin: Người đồng hành | 20/01/2021 10:13:10 CH
Doanh nghiệp được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 10 tỷ đồng giúp giảm chi phí tài chính.
 
Theo BCTC quý IV/2020, Công ty Hóa An (HoSE: DHA) báo cáo doanh thu tăng 11% đạt 104 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 73% đạt 31 tỷ đồng.
 
Biên lãi gộp cải thiện từ 27,7% lên 28,3%, lãi gộp đạt 30 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính trong quý được hoàn nhập 10 tỷ đồng (chủ yếu là dự phòng giảm giá chứng khoán) trong khi cùng kỳ năm trước là 5 tỷ đồng.
 
Doanh nghiệp cho biết sản lượng đá các loại bán ra quý này tăng thêm 63.631 m3 và hoàn nhập dự phòng tài chính đã thúc đẩy lợi nhuận tăng mạnh.
 
Lũy kế cả năm, Hóa An ghi nhận doanh thu tăng 15,4% đạt 382 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 45% đạt 98 tỷ đồng. EPS đạt 6.673 đồng, tăng 45%. Đơn vị vượt 63% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.
 
 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Trong năm, doanh nghiệp đá tăng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 88 tỷ đồng lên 194 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản; trong đó 62 tỷ đầu tư chứng khoán (dự phòng 8 tỷ) và 139,9 tỷ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Doanh nghiệp không có vay nợ.
 
 
Nguồn: BCTC DHA