• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
07 Tháng Ba 2021 1:26:10 CH - Mở cửa
VPB: Lãi VPBank quý IV/2020 tăng 16%
Nguồn tin: Người đồng hành | 21/01/2021 2:40:03 CH
Nợ xấu tăng 23% lên 9.922 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu giữ ở 3,4%.
Tiền gửi khách hàng gần 233.428 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. 
Lợi nhuận trước thuế cả năm tăng 26%, vượt 2% kế hoạch. 
 
Theo BCTC hợp nhất quý IV/2020, VPBank (HoSE: VPB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 8.740 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 22%, lên 1.033 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác tăng 17% lên 724 tỷ đồng. 
 
Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ lần lượt 87,2 tỷ đồng và 4 tỷ đồng, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về 299 tỷ đồng, giảm 8%. 
 
Tổng thu nhập hoạt động ở mức 10.707 tỷ đồng, tăng 7%, trong khi chi phí giảm 14% xuống 2.767 tỷ đồng. Ngân hàng lãi trước dự phòng 7.940 tỷ đồng, tăng 16%. Sau khi trừ chi phí trích lập hơn 4.318 tỷ đồng, tăng 17%, lợi nhuận trước thuế còn 3.622 tỷ đồng, cao hơn 16% so với cùng kỳ 2019. 

 
Lợi nhuận sau thuế của VPBank tăng 26% trong năm 2020. Ảnh: VPBank. 
 
Lũy kế cả năm, ngân hàng lãi trước thuế 13.019 tỷ đồng, tăng 26%, vượt 27% kế hoạch 2020. Lợi nhuận sau thuế 10.413 tỷ đồng, tăng 26%. 
 
Tổng tài sản đến cuối năm hơn 419.026 tỷ đồng, cao hơn 11% so với đầu năm. Cho vay khách hàng hơn 290.816 tỷ đồng, tăng 13%. Nợ xấu ở mức 9.922 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, chiếm 3,4% dư nợ, tương đương đầu năm. 
 
Tiền gửi khách hàng gần 233.428 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá tăng tương đương lên 62.845 tỷ đồng. 
 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 17.415, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng gần 11.912 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 365,7 tỷ đồng.