• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:04:20 SA - Mở cửa
FOX: FPT Telecom tăng mạnh tiền gửi ngân hàng lên hơn 7.150 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 26/01/2021 8:12:54 SA
FPT Telecom lãi ròng sau thuế quý IV/2020 tăng 21,4%.
Công ty lãi trước thuế năm 2020 đạt 2.074 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch.
Tổng mức tiền gửi ngân hàng đạt 7.159 tỷ đồng, tăng thêm 2.570 tỷ đồng (56%).
 
Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) đạt 3.155 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này giá vốn hàng bán giảm chỉ 5,3% nên lợi nhuận gộp tăng mạnh 17% lên 1.633 tỷ đồng.
 
Doanh thu hoạt động tài chính tăng trong chi phí tài chính giảm. Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm nhẹ 2% xuống 440 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng rất mạnh so với cùng kỳ lên 517 tỷ đồng.
 
Kết quả, FPT Telecom đạt 494,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý IV/2020, tăng 18,6% so với quý IV/2019. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 461 tỷ đồng, tăng 21,4%.
 
Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 11.466 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.074 tỷ đồng, tăng 14,7% so với 2019 và vượt 2,5% kế hoạch. Lợi nhuận ròng sau thuế đạt 1.575 tỷ đồng, tăng 16,6%.
 
Doanh nghiệp hoạt động trong ngành viễn thông này được đánh giá hưởng lợi từ việc người dân tăng làm việc ở nhà vì dịch bệnh, học sinh không đến trường học đã giúp việc sử dụng và nâng cấp các dịch vụ trả phí của FPT Telecom nhiều hơn. Hiện tại, cổ đông lớn nhất của FPT Telecom là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) khi nắm giữ 113,4 triệu cổ phiếu (41,47%), cổ đông lớn thứ hai là CTCP FPT (HoSE: FPT) với 103,2 triệu cổ phiếu (37,73%).

 
Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản đạt 16.081 tỷ đồng, tăng 20,6% so với số đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng từ 552 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng ở mức 551 tỷ đồng, tăng 34%. Đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn) tăng đến 58% lên hơn 6.600 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức tiền gửi ngân hàng đạt 7.159 tỷ đồng, tăng thêm 2.570 tỷ đồng (56%) so với đầu năm và 2.021 tỷ đồng (39,3%) so với quý III/2020.
 
Cùng với đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 35,5% lên 5.526 tỷ đồng. Phải trả người lao động tăng từ chỉ 9 tỷ đồng lên đến 878 tỷ đồng, chủ yếu do tăng cổ tức phải trả.
 

Cổ phiếu liên quan