• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 2:53:29 CH - Mở cửa
DKC: UBND tỉnh Lạng Sơn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 803.055 CP
Nguồn tin: HNX | 05/01/2021 10:18:00 SA
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: UBND tỉnh Lạng Sơn
- Mã chứng khoán: DKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.626.930 CP (tỷ lệ 71,09%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.580 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 803.055 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn nhà nước
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/02/2021.

Cổ phiếu liên quan