• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 9:43:29 CH - Mở cửa
BT6: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 08/01/2021 11:17:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thay đổi thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người;
+ Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT;
+ Sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ;
+ Xóa một số khoản phải thu khó đòi với tổng giá trị dự kiến là 484.101.620.806 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tư tỷ một trăm linh một triệu sáu trăm hai mươi ngàn tám trăm linh sáu đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến: 21/01/2021
+ Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Từ ngày 21/01/2021 đến hết ngày 04/02/2021
+ Tổng hợp ý kiến cổ đông dự kiến: 05/02/2021
          - Địa điểm thực hiện: Công ty CP Beton 6 – KM 1877, Quốc lộ 1K, P. Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương