• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
26 Tháng Mười 2021 6:58:22 SA - Mở cửa
VLC: Vilico bị UBCKNN xử phạt do công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu
Nguồn tin: Người đồng hành | 13/10/2021 9:02:44 SA
Vilico bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng. 
Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN nhiều tài liệu gồm tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021...
 
Ngày 11/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, UPCoM: VLC).
 
Doanh nghiệp này bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN nhiều tài liệu gồm tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán); tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán); nghị quyết hội đồng quản trị ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; nghị quyết hội đồng quản trị ngày 4/1/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng...
 
Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt Dược Trung Ương Mediplantex (địa chỉ: 356 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với số tiền 300 triệu đồng do niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.