• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
26 Tháng Mười 2021 5:45:34 SA - Mở cửa
NBB: Cổ phiếu tăng 80% trong 3 tháng, Năm Bảy Bảy sắp mang gần 22 triệu cổ phiếu quỹ ra thưởng
Nguồn tin: Người đồng hành | 14/10/2021 9:41:19 SA
Năm Bảy Bảy sẽ dùng 21,9 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông. 
Doanh nghiệp hoãn trả cổ tức đợt 1/2020 từ 24/9 qua 24/11 để có thời gian cân đối dòng tiền.
 
Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, doanh nghiệp sẽ dùng 21,9 triệu trên 22,2 triệu cổ phiếu quỹ để chia lại cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phân phối 7:25 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu thưởng).
 
Với cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh), doanh nghiệp dự kiến bán cho Tổng giám đốc dưới hình thức ESOP với giá 10.000 đồng/cp, số lượng không quá 500.000 đơn vị. Thời điểm thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.
 
Năm Bảy Bảy mua hơn 22,2 triệu cổ phiếu quỹ qua nhiều đợt bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần, tổng giá gốc mua 491,6 tỷ đồng, tương đương 22.100 đồng/cp.
 
Cổ phiếu NBB chốt phiên ngày 13/10 có giá 40.700 đồng/cp, tăng 80% trong vòng 3 tháng qua. Khi doanh nghiệp thực hiện thưởng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ thì giá cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh.

 
Nguồn: TradingView
 
Trong tháng 6, doanh nghiệp thông báo triển khai phương án chia cổ tức đợt 1/2020 cùng thưởng cổ phiếu, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện. Với phương án chia cổ tức, doanh nghiệp thay đổi ngày thanh toán từ 24/9 đến 24/11 với lý do dịch bệnh khiến hoạt động bị gián đoạn, khách hàng và đối tác gặp khó trong công tác thanh toán dẫn đến nguồn thu của NBB không hoàn thành theo kế hoạch. Đơn vị vẫn giữ nguyên ngày 24/6 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2020.
 
Mới đây, công ty mẹ - Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) đăng ký bán 4,5 triệu cổ phiếu NBB từ 13/10 đến 11/11 để cân đối tài chính. Sau giao dịch, CII giảm sở hữu NBB xuống 68,8 triệu đơn vị, tương đương 87,9% vốn.
 
Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm, công ty bất động sản ghi nhận 552 tỷ đồng doanh thu và 163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 28% và 65% so với cùng kỳ năm trước.