• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
03 Tháng Mười Hai 2021 11:30:55 CH - Mở cửa
AGG: Vừa nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, BĐS An Gia lấy ý kiến cổ đông xin dừng triển khai
Nguồn tin: Người đồng hành | 15/10/2021 8:49:34 SA
Kế hoạch phát hành được UBCKNN chấp thuận gồm 82,7 triệu cổ phiếu chào bán và 8,27 triệu trả cổ tức. 
BĐS An Gia sẽ điều chỉnh tỷ lệ phát hành và thực hiện quyền của phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
 
Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông 3/11 và thời gian thực hiện từ 8/11 đến 18/11.
 
HĐQT trình cổ đông việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ, dừng đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, điều chỉnh phương án phát hành phát hành (tỷ lệ phát hành, thực hiện quyền) và thay thế phương án đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
 
Trước đó, BĐS An Gia công bố nhận được giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu chào bán và trả cổ tức cho cổ đông do UBCKNN cấp. Theo đó, doanh nghiệp chào bán 82,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 và phát hành 8,27 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 827,5 tỷ đồng lên 1.737 tỷ đồng.
 
Với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, BĐS An Gia dự thu về 827 tỷ đồng để bổ sung vốn cho CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát với mục tiêu phát triển quỹ đất dự án tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (400 tỷ đồng); bổ sung vốn để triển khai dự án tại phường Phú Nhuận, quận 7, TP HCP do công ty con cấp 2 – Công ty An Gia Phú Thịnh làm chủ đầu tư (300 tỷ đồng); đầu tư dự án tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM do Công ty TNHH Western City làm chủ dầu tư (127,5 tỷ đồng). Thời điểm giải ngân các khoản đầu tư trong quý III và IV.
 
Cổ phiếu AGG hiện giao dịch vùng giá 44.000 đồng/cp, giảm 21,4% tính từ cuối tháng 7. Lãnh đạo An Gia cho biết lựa chọn mức giá bán 10.000 đồng/cp là căn cứ nhu cầu tăng vốn điều lệ cho chiến lược phát triển và khuyến khích cổ đông gắn bó với công ty. Cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng và cổ phiếu “ế” phân phối lại cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

 
Nguồn: TradingView
 
Nửa đầu năm, doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 195 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% do chi phí tài chính đột biến từ 10 tỷ lên 135 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay tăng từ 9 tỷ lên 70 tỷ đồng.
 

Cổ phiếu liên quan