• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 7:41:34 CH - Mở cửa
IDC: Tổ chức liên quan đến CEO Idico đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu
Nguồn tin: Người đồng hành | 15/10/2021 1:08:02 CH
Sản xuất Thương mại Bách Việt đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu IDC từ 13/10 đến 13/11. 
Tổ chức này vừa mua xong 11,5 triệu cổ phiếu IDC nâng sở hữu lên 26 triệu đơn vị, tỷ lệ 8,67% vốn.
 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bách Việt thông báo đã mua 11,5 triệu trong 19,5 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Idico (HNX: IDC) đăng ký mua, nguyên nhân không thực hiện hết là do diễn biến giá. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận, thời gian kết thúc ngày 8/10. Sau giao dịch, Bách Việt sở hữu 26 triệu cổ phiếu IDC, tương ứng tỷ lệ 8,67% vốn.
 
Trong thời gian Sản xuất Thương mại Bách Việt mua, cổ phiếu IDC tăng giá từ vùng 45.000 đồng/cp lên 54.700 đồng/cp. Ước tính theo giá bình quân, tổ chức này có thể chi ra hơn 570 tỷ đồng để mua 11,5 triệu cổ phiếu.
 
Bách Việt tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu IDC từ 13/10 đến 13/11. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp nâng khối lượng sở hữu lên 36 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 12%.
 
Sản xuất Thương mại Bách Việt là tổ chức liên quan đến Tổng giám đốc Đặng Chính Trung, người đại diên vốn cho Tập đoàn SSG (nắm 22,5% vốn Idico).
 
Cổ phiếu IDC đang giao dịch vùng giá đỉnh 58.000 đồng/cp, tăng 94% trong vòng gần 3 tháng qua. Tạm tính theo vùng này, tổ chức liên quan đến Tổng giám đốc có thể phải chi 580 tỷ đồng để mua thêm 10 triệu cổ phiếu.

 
Nguồn: TradingView
 
Idico vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ năm nay từ 996 tỷ đồng lên 1.711,4 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng từ 460,3 tỷ lên 1.032,3 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 cũng được tăng từ 10% lên 40%, gồm 30% tiền mặt và 10% cổ phiếu.
 
Ông Đặng Chính Trung, Tổng giám đốc khẳng định sẽ triển khai tạm ứng cổ tức cổ phiếu và tiền mặt ngay sau khi được cổ đông thông qua.