• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 12:26:11 SA - Mở cửa
AGR: Agriseco báo lãi quý III giảm 40% do chi phí tăng
Nguồn tin: Người đồng hành | 15/10/2021 2:54:57 CH
Dù doanh thu hoạt động tăng 32% trong quý III nhưng Agriseco vẫn báo lãi sau thuế giảm 40%.
Nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm nên lũy kế 9 tháng công ty vẫn lãi trước thuế 342 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ.
 
Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu hoạt động đạt 76,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này mảng lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hoạt động với 34 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu môi giới đạt 25 tỷ đồng, gấp gần 3 lần. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng vọt từ gần 800 triệu đồng lên 2,7 tỷ đồng. 
 
Trong khi đó, mảng tự doanh không được tốt khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 17,5% xuống 7,4 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 76% xuống còn 5,2 tỷ đồng.
 
Chi phí hoạt động trong quý III ở mức 31,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 6,8 tỷ đồng. Nguyên nhân do quý III/2020 đơn vị được hoàn nhập gần 9,9 tỷ đồng chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, trong khi kỳ này chỉ được hoàn nhập 1,7 tỷ đồng. Cùng với đó, lỗ từ các tài sản tài chính hay chi phí môi giới đều tăng mạnh.
 
Kết quả, Agriseco báo lãi sau thuế ở mức gần 23 tỷ đồng, giảm 40% so với quý III/2020. 
 
Tuy nhiên, nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2021, nên lũy kế 9 tháng, Agriseco vẫn báo lãi trước thuế tăng 239% so với cùng kỳ và đạt 342 tỷ đồng, trong khi kế hoạch năm chỉ là hơn 129 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 317 tỷ đồng, tăng 293,5%.
 
Trước đó tại báo cáo tài chính soát xét bán niên, công ty chứng khoán này có lợi nhuận sau thuế gần gấp đôi khoản lãi trong báo cáo tự lập nhờ ghi nhận 149 tỷ đồng thu nhập khác liên quan đến hợp đồng giữa công ty và ông Nguyễn Anh Hòa để chuyển nhượng gần 7,5 triệu cổ phiếu HNG với tổng giá trị 273 tỷ đồng. 

 
Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt hơn 2.540 tỷ đồng, tăng 11% so với số cuối năm 2020. Các khoản cho vay (chủ yếu là cho vay margin) đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 90% so với cuối năm 2020 và 32% so với cuối quý II. Danh mục FVTPL đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 50% so với quý trước. Khoản mục HTM (trái phiếu và tiền gửi) giảm 22% xuống còn 617 tỷ đồng.