• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
05 Tháng Mười Hai 2021 8:45:31 CH - Mở cửa
SMC: Sản lượng giảm mạnh vì dịch bệnh, Thép SMC lãi quý III tăng 30% nhờ giá bán duy trì mức cao
Nguồn tin: Người đồng hành | 16/10/2021 12:50:52 CH
Sản lượng tiêu thụ quý III chỉ bằng 53% so với cùng kỳ năm trước.  Doanh nghiệp lãi 127 tỷ đồng quý III, tăng 30% so với cùng kỳ và bằng 25% mức kỷ lục quý II.
 
Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu 4.141 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 5% lên 6%.
 
Doanh thu tài chính tăng 82,4% lên 31,5 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng 144% lên 44 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 39% và chi phí quản lý giảm 49%. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 127 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. So với mức kỷ lục ghi nhận trong quý III, lãi ròng quý này chỉ bằng 25%.
 
 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 35% lên 15.163 tỷ đồng; lãi ròng 828 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 4% lên 9%. Doanh nghiệp thép vượt 189% kế hoạch lợi nhuận năm.
 
Thép SMC cho biết sản lượng tiêu thụ quý III chỉ bằng 53% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 92%. Tuy nhiên, giá bán duy trì ở mức cao, giá vốn ở mức bình quân thấp giúp biên lợi nhuận tốt, đảm bảo bù đắp toàn bộ chi phí cố định và có lãi.
 
Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch Covid-29 vòng quay luân chuyển vốn trong quý chậm hơn nhưng đơn vị đã chủ động kiểm soát để không làm ảnh hưởng hoạt động chung. Đến nay, các hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường.
 
Tổng tài sản tại thời điểm cuối kỳ ghi nhận 8.834 tỷ đồng, tăng 31,3% so với đầu năm. Hàng tồn kho đạt 3.469 tỷ đồng, tăng 89% so với đầu năm và giảm 12,5% so với cuối quý II, chiếm 39% tổng tài sản. Khoản phải thu cũng tăng thêm 23,5% so đầu năm lên 2.113 tỷ đồng và giảm 9% so với quý II.
 
Thép SMC có khoản nợ vay ngắn hạn 2.883 tỷ đồng, tăng thêm 274 tỷ đồng; vay dài hạn 345 tỷ đồng, tăng thêm gần 300 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 134%.