• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
30 Tháng Mười Một 2021 6:51:12 CH - Mở cửa
TCI: Chứng khoán Thành Công sở hữu hơn 107 tỷ đồng cổ phiếu PAC
Nguồn tin: Người đồng hành | 19/10/2021 11:54:17 SA
Quý III, doanh thu hoạt động tăng 60% lên gần 69,6 tỷ đồng.
Lãi sau thuế hơn 40 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ.
Tại ngày 30/9, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm hơn 112 tỷ, cùng kỳ âm 74 tỷ đồng.
Khoản FVTPL là cổ phiếu PAC với giá trị 107 tỷ đồng, gấp gần 4 lần đầu năm.
 
Chứng khoán Thành Công (TCSC, UPCoM: TCI) công bố BCTC quý III với doanh thu hoạt động tăng 60% lên gần 69,6 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 22% so với cùng kỳ, song vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với hơn 24 tỷ đồng.
 
Ngược lại, các nghiệp khác như cho vay margin, môi giới và bảo lãnh phát hành tăng trưởng đột biến trong quý III. Cụ thể, lãi từ cho vay và phải thu gấp 3 lên lên mức 15,7 tỷ đồng. Doanh thu môi giới và bảo lãnh phát hành lần lượt gấp hơn 3 và 5 lần cùng kỳ, đạt gần 13 tỷ và 12 tỷ đồng. 
 
Chi phí hoạt động cũng tăng 66% lên gần 17 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoạt động tự doanh tăng từ 62 triệu đồng lên hơn 7 tỷ đồng trong kỳ này. Chi phí nghiệp vụ môi giới cũng tăng 116% lên 6,5 tỷ đồng.
 
Kết quả, TCSC báo lãi sau thuế hơn 40 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động gấp đôi lên gần 245 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gấp gần 5 lần đạt 186 tỷ đồng.
 
Năm nay, công ty chứng khoán đặt kế hoạch doanh thu 186,2 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 101,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29% và 155% so với năm trước. Như vậy, đơn vị vượt 32% chỉ tiêu doanh thu và vượt 84% mục tiêu lợi nhuận.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng đột biến, song dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm hơn 112 tỷ, cùng kỳ âm 74 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giảm gần 265 tỷ các khoản cho vay và 60 tỷ FVTPL. Nhờ tiền thu từ đi vay cùng chào bán cổ phiếu, khoản tiền và tương đương tiền tại cuối quý III đạt gần 51 tỷ đồng, nhưng giảm 36% so với đầu năm.
 
Tại thời điểm 30/9, quy mô tài sản tăng 31% lên 995 tỷ đồng. Hầu hết tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là hơn 2,6 triệu cổ phiếu PAC của Pin Ắc quy Miền Nam với giá trị hợp lý 107 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với thời điểm đầu năm. Giá gốc khoản đầu tư này khoảng 84 tỷ đồng, gấp gần 3 lần. 
 
Ngoài ra, công ty còn hơn 120 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gồm các cổ phiếu như BBT, QTP và một số mã khác. Giá trị AFS giảm 53% so với đầu năm.
 
Các khoản cho vay tăng 74% lên 622 tỷ đồng, trong đó cho vay margin đạt 572 tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu ở mức 116%.