• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
30 Tháng Mười Một 2021 6:39:43 CH - Mở cửa
Hà Nội sớm ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh
Nguồn tin: Người đồng hành | 19/10/2021 4:42:02 CH
GRDP 9 tháng của Hà Nội vẫn tăng trưởng 1,28% nhưng thấp hơn so với mục tiêu đề ra.
Thành phố thu hút được 1,28 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, nâng tổng số vốn còn hiệu lực lên 48,7 tỷ USD với 6.625 dự án.
Hà Nội tập trung nguồn lực triển khai 6 nhiệm vụ để nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của thành phố vẫn tăng 1,28% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Một số nhóm ngành cơ bản vẫn duy trì được tăng trưởng dương như: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%; Công nghiệp và xây dựng tăng gần 1,9%; dịch vụ tăng gần 1%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng hơn 2%. Thu ngân sách nhà nước đạt 177.400 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ, đảm bảo cân đối cho chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ ổn định an sinh xã hội. Hệ thống tín dụng, ngân hàng vẫn hoạt động ổn định và hiệu quả.
 
Về tình hình thu hút đầu tư, 9 tháng vừa qua, Hà Nội có thêm 1,28 tỷ USD vốn FDI đăng ký cấp mới, nâng tổng số vốn FDI còn hiệu lực lên 48,7 tỷ USD, với 6.625 dự án.
 
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: Hanoimoi.
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền còn cho biết với mong muốn và quyết tâm nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển kinh tế, thành phố đã xây dựng và tập trung các nguồn lực để triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Trong đó, thành phố tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ đầy đủ 2 mũi vaccine cho toàn bộ người dân, ngay sau khi được phân bổ.
 
Thành phố cũng sớm ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 cũng như kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh từng ngành, lĩnh vực trong các khu, cụm công nghiệp và các địa phương…