• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
02 Tháng Mười Hai 2021 4:11:32 SA - Mở cửa
FTS: FPTS lãi sau thuế 296 tỷ đồng trong quý III vẫn nhờ nắm MSH
Nguồn tin: Người đồng hành | 20/10/2021 8:28:50 SA
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của FPTS gấp đến 21 lần cùng kỳ chủ yếu nhờ khoản đánh giá lại cổ phiếu MSH.
Công ty lãi sau thuế quý III 296 tỷ đồng, gấp 6,2 lần cùng kỳ.
 
Chứng khoán FPT (FPTS; HoSE: FTS) công bố BCTC quý III với doanh thu hoạt động đạt 435 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hoạt động kỳ này với 160 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ. Tiếp đến, mảng môi giới cũng đóng góp gần 154 tỷ đồng, gấp 3,4 lần. Lãi từ cho vay và phải thu cũng gấp 2,4 lần lên mức 112 tỷ đồng.
 
Dù chi phí hoạt động trong kỳ gấp 2,6 lần lên mức 88,6 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 296 tỷ đồng, gấp 6,2 lần quý III/2020.
 
Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 1.024 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 4,7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 763 tỷ đồng, gấp 7,2 lần và vượt xa so với kế hoạch năm là 260 tỷ đồng.

 
Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 6.526 tỷ đồng, gấp tăng 92% so với số cuối năm ngoái. Cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt 3.976 tỷ đồng, tăng 91% so với cuối năm 2020 nhưng chỉ tăng nhẹ 7% so với cuối quý III. Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu đạt 142%.
 
Khoản mục FVTPL đạt 930 tỷ đồng, tăng 83% so với cuối năm ngoái nhưng chỉ ở mức tương đương quý II. Trong đó, MSH của May Sông Hồng (HoSE: MSH) vẫn là cổ phiếu chiếm tỷ trọng chủ yếu trong danh mục cổ phiếu FVTPL với 545 tỷ đồng (chiếm 99,2%). Đây cũng là cổ phiếu đem lại mức lãi đáng kể cho mảng tự doanh của FPTS, riêng trong quý III này, phần đánh giá chênh lệch của cổ phiếu MSH là lãi gần 150 tỷ đồng. Trong quý III, giá cổ phiếu MSH có mức tăng 38%.
 
Cổ phiếu FTS chốt phiên 18/10 ở mức 61.000 đồng/cp, gấp 6,2 lần so với số cuối năm 2020.

 
Diễn biến giá cổ phiếu FTS. Nguồn: Tradingview