• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
03 Tháng Mười Hai 2021 10:20:32 CH - Mở cửa
TGG: Nhờ lãi bán các khoản đầu tư, Louis Capital chuyển lỗ thành lãi hơn 21 tỷ đồng quý III
Nguồn tin: Người đồng hành | 20/10/2021 5:00:59 CH
Quý III, doanh thu thuần đạt 167 tỷ đồng, gấp 64 lần cùng kỳ.
90% doanh thu đến từ việc bán gạo.
Giá vốn cao khiến lãi gộp hơn 450 triệu đồng.
Nhờ gần 39 tỷ lãi từ bán các khoản đầu tư, lãi sau thuế hơn 21 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 266 triệu đồng tại quý III/2020.
Lũy kế 9 tháng, lãi trước thuế hơn 80 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch cả năm.
 
Theo BCTC hợp nhất quý III, Louis Capital (HoSE: TGG) ghi nhận doanh thu thuần gấp 64 lần cùng kỳ, đạt gần 167 tỷ đồng. 90% số đó là doanh thu bán gạo, nguồn thu còn lại đến từ hợp đồng xây dựng, bán hàng và các hoạt động khác.
 
Giá vốn hàng bán xấp xỉ doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp vỏn vẹn 450 triệu đồng, nhưng vẫn gấp đôi cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt gần 39 tỷ đồng, phần lớn là lãi từ bán các khoản đầu tư, trong khi cùng kỳ gần 176 triệu đồng. Theo đó, lãi sau thuế hơn 21 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 266 triệu đồng tại quý III năm ngoái.
 
Louis Capital cho biết lãi tăng do đơn vị đã thay đổi định hướng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư, tư vấn từ quý II. Đồng thời, công ty cũng thanh lý và bán các khoản đầu tư trong danh mục chứng khoán kinh doanh.
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần gấp 27 lần đạt 184 tỷ đồng, giá vốn cũng tăng tương ứng lên hơn 183 tỷ. Nhờ 39 tỷ đồng lãi bán các khoản đầu tư, công ty chuyển từ trạng thái lỗ 4 tỷ cùng kỳ sang lãi trước thuế hơn 80 tỷ đồng.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức đầu tháng 9, Louis Capital điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 350 tỷ đồng, gấp 5 lần chỉ tiêu đã thông qua trước đó. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ 2 tỷ lên 50 tỷ đồng, tương đương 25 lần.
 
Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 53% mục tiêu doanh thu và vượt 60% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, công ty không còn lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý III là hơn 30,5 tỷ đồng.
 
Dù lãi lớn nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 175 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh thêm hơn 313 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh. Nhờ thu hồi đầu tư góp vốn tại đơn vị khác và đi vay, tiền và tương đương tiền cuối tháng 9 vẫn còn hơn 6,5 tỷ đồng.
 
Louis Capital từng là đơn vị chuyên thi công xây lắp các công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng, tuy nhiên công ty đã được định hướng mở rộng vào các hoạt động tư vấn, đầu tư M&A doanh nghiệp sau khi tham gia hệ sinh thái “Louis”.
 
Tại thời điểm 30/9, Louis Capital có hơn 313 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh tại công ty điện – viễn thông Sametel và Chứng khoán APG. Nhờ khoản mục này, quy mô tài sản gấp 2,5 lần đầu năm lên gần 636 tỷ đồng. 
 
Công ty còn 3,58% cổ phần tại Du lịch Ao Giới Suối Tiên (Phú Thọ) với chi phí xây dựng dở dang gần 3 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Louis Capital còn có dự án trang trại nuôi lợn theo hướng công nghiệp với chi phí xây dựng dở dang hơn 29 tỷ đồng.
 
Khoản phải thu ngắn hạn gấp 3,5 lần lên hơn 207 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh thêm 140 tỷ đồng tạm ứng đền bù đất, ủy thác đầu tư nhận chuyển nhượng dự án tại Bà Rụa Vũng Tàu và khoản đặt cọc thực hiện dự án khác.
 
Về nguồn vốn, vay ngắn hạn tăng từ hơn 800 triệu đồng lên hơn 146 tỷ đồng, ngược lại Louis Capital trả hết 630 triệu đồng nợ vay dài hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 48%.