• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:13:55 CH - Mở cửa
HT1: Sản lượng tiêu thụ giảm 55%, Xi măng Hà Tiên 1 lỗ gần 20 tỷ đồng quý III
Nguồn tin: Người đồng hành | 21/10/2021 11:09:27 SA
Quý III, doanh thu thuần giảm 48%, lợi nhuận sau thuế âm 20 tỷ đồng.
Nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ xi măng giảm và giá nguyên liệu sản xuất tăng mạnh.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm 12%, lãi trước thuế giảm 64% xuống 376 tỷ đồng.
 
Quý III, Xi Măng Hà Tiên 1 (HoSE: HT1) ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.038 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 86% về còn 46 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm mạnh từ 17% xuống 4%. 
 
Theo giải trình, ảnh hưởng của việc giãn cách tại 19 tỉnh thành phía Nam từ tháng 7 đến hết tháng 9 đã làm sản lượng tiêu thụ xi măng giảm 55%, dẫn đến doanh thu giảm 945 tỷ. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu chính cho sản xuất xi măng như than, dầu, thạch cao tăng giá mạnh, trong khi công ty chưa tăng giá bán xi măng. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm, kéo theo lỗ sau thuế.
 
Doanh thu tài chính gấp 11 lần lên 5,7 tỷ đồng nhờ tăng thu nhập từ cổ tức, đầu tư cổ phiếu và lãi tiền gửi, chênh lệch giá khác. Trong khi đó, chi phí hoạt động này giảm 64% xuống hơn 19 tỷ đồng. Chi phí quản lý và bán hàng cũng giảm lần lượt 12% và 21% so với quý III/2020. 
 
Dù vậy, Xi Măng Hà Tiên 1 vẫn báo lỗ sau thuế gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 148 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ đầu tiên của doanh nghiệp kể từ năm 2013.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm 12% còn 5.040 tỷ đồng; lãi trước thuế giảm 64% xuống 376 tỷ đồng. Lãi sau thuế theo đó giảm 69% về gần 317 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty hoàn thành 62% chỉ tiêu doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
 
Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối quý III đạt hơn 892 tỷ đồng, bên cạnh gần 793 tỷ quỹ đầu tư phát triển. Quy mô tài sản giảm 7% so với đầu năm, xuống 9.331 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 14% về còn 2.010 tỷ đồng. 
 
Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.078 tỷ xuống chỉ còn 452 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 42% lên mức 1.015 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn giảm 25% xuống 1.787 tỷ đồng, doanh nghiệp không vay dài hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 32%.