• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
05 Tháng Mười Hai 2021 8:26:27 CH - Mở cửa
Đầu tư cổ phiếu tài chính và vật liệu, lợi nhuận các quỹ thuộc VinaCapital tăng trưởng sau 9 tháng
Nguồn tin: Người đồng hành | 22/10/2021 3:41:25 CH
Trong 9 tháng, lợi nhuận của VESAF đạt 57,6% nhờ danh mục đầu tư gồm FPT, HPG, MBB, MWG và KDH.
Các quỹ mở khác như VEOF và VIBF đạt lợi nhuận lần lượt 45,2% và 31,9%, vượt mức tăng VN-Index.
Quỹ ETF VinaCapital VN100 đạt lợi nhuận 31,8% và qỹ đầu tư trái phiếu VFF có mức sinh lời đạt 5,45% từ đầu năm.

VinaCapital vừa thông báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm của các quỹ mở thuộc quản lý, bao gồm quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF), quỹ Đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), quỹ Đầu tư cân bằng tuệ sáng VinaCapital (VIBF), quỹ Đầu tư trái phiếu bảo thịnh VinaWealth (VFF), và quỹ ETF VinaCapital VN100 (ETF VN100).
 
Về VESAF, lợi nhuận đạt 57,6% trong tháng 9. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,5%/năm từ khi thành lập năm 2017. Tính đến 30/9, quy mô tài sản quỹ đạt hơn 558 tỷ đồng, được đầu tư vào cổ phiếu của các ngành như tài chính (22,9%), công nghiệp (18,4%), nguyên vật liệu (13,9%), công nghệ (11,9%), tiêu dùng thiết yếu (9,6%), bất động sản (7,4%), tiêu dùng không thiết yếu (4,7%), năng lượng (3,8%) và tiện ích (2,7%). Danh mục đầu tư bao gồm FPT, HPG, MBB, MWG và KDH. 
 
Theo sau là VEOF và VIBF với lợi nhuận lần lượt đạt 45,2% và 31,9%, vượt mức tăng của VN-Index.
 
Về VEOF, tại ngày 30/9, tỷ trọng ngành tài chính lớn nhất trong quy mô tài sản quỹ với 24,5%. Tiếp đến là ngành vật liệu (19,3%), bất động sản (16,7%), tiêu dùng không thiết yếu (12,5%), công nghiệp (8%), công nghệ (7,4%), tiêu dùng thiết yếu (4,9%) và y tế (1,2%). Danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu bluechip HPG, FPT, MWG, VHM và TCB. Lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 13,2%/năm từ khi thành lập năm 2014.
 
Với VIBF, tài sản được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định tính đến cuối tháng 9. Danh mục cổ phiếu nắm giữ của quỹ chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với danh mục đầu tư bao gồm HPG, FPT, MWG và TCB. Kể từ khi thành lập năm 2019, lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VIBF đạt 19,2%/năm.
 
Quỹ hoán đổi danh mục VinaCapital VN100 thành lập vào năm 2020, đạt lợi nhuận 31,8%. Quỹ sử dụng tham chiếu là chỉ số VN100 với độ sai lệch thường xuyên duy trì ở mức xấp xỉ 0,4%. Theo thống kê đến ngày 30/9, tổng tài sản của quỹ ETF này cũng được đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực tài chính với tỷ trọng 39,5% với các mã như TCB, VPB. Theo sau là bất động sản (21,1%), tiêu dùng thiết yếu (10,6%), vật liệu (11,3%)... bao gồm các cổ phiếu như HPG, VIC, VHM.
 
 
VinaCapital vừa thông báo kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm của các quỹ thuộc quản lý.
 
Còn quỹ đầu tư trái phiếu VFF, mức sinh lời từ đầu năm đạt 5,45%. Quỹ mở trái phiếu này đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. 
 
Đến cuối tháng 9, trên 84% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Trong quý IV, VFF dự kiến sẽ tiếp tục giải ngân vào trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu đùng, tiện ích để nâng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi lên 90% tổng tài sản của quỹ. 
 
Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, Home Credit và HDG. Lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 7,64%/năm từ khi thành lập 8/4/2013.
 
Tổng tài sản của 5 quỹ thuộc quản lý của VinaCapital đạt hơn 2.852 tỷ đồng, trong đó VFF có quy mô lớn nhất gần 1.219 tỷ đồng. Theo sau là VESAF (558,2 tỷ), VIBF (514,8 tỷ), VEOF (435 tỷ) và ETF VinaCapital VN100 (126 tỷ).