• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 9:50:52 CH - Mở cửa
DCM: Đạm Cà Mau lãi quý III gấp 3,7 lần cùng kỳ nhờ giá bán ure tăng 64%
Nguồn tin: Người đồng hành | 26/10/2021 4:59:12 CH
Sản lượng tiêu thụ trong kỳ giảm khiến giá vốn giảm nhưng giá bán tăng 64% giúp biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. 
Đạm Cà Mau đạt lãi sau thuế 823 tỷ đồng, tăng 78% và vượt 300% kế hoạch năm.
 
Đạm Cà Mau (HoSE: DCM) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu giảm 10% xuống 1.812 tỷ đồng. Giá vốn giảm đến 30% nên lợi nhuận gộp đạt 583 tỷ đồng, tăng 127%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 13% lên 32%.
 
Doanh nghiệp cho biết sản lượng tiêu thụ trong kỳ giảm khiến giá vốn giảm 30%. Tuy nhiên, giá bán các sản phẩm phân bón cùng tăng cao, giá ure tăng hơn 64% khiến biên lợi nhuận gộp cải thiện.
 
Doanh thu tài chính tăng 22,5% lên 40 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 59% xuống 4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 51%, chi phí quản lý tăng 12%.
 
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 377 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 14% lên 6.048 tỷ đồng; lãi ròng 819 tỷ đồng, tăng 78%. Doanh nghiệp vượt 300% kế hoạch lợi nhuận năm.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Tại thời điểm cuối quý III, công ty phân bón có 3.412 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng thêm 1.100 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 834 tỷ lên 1.446 tỷ đồng, khoản phải thu tăng 23% lên 268 tỷ đồng.
 
Đạm Cà Mau giảm phân nửa nợ vay ngắn hạn xuống 340 tỷ đồng và giảm vay dài hạn từ 137 tỷ xuống 36 tỷ đồng.