• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
30 Tháng Mười Một 2021 6:11:02 CH - Mở cửa
SFG: Phân bón miền Nam lãi quý III gấp nhiều lần cùng kỳ, ước tính quý IV tiếp tục khả quan
Nguồn tin: Người đồng hành | 28/10/2021 8:51:51 SA
Phân bón miền Nam dự kiến quý IV lãi 8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 1 tỷ đồng. 
Quý III, lợi nhuận sau thuế 5,9 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 292 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
 
Phân bón miền Nam (HoSE: SFG) công bố doanh thu quý III đạt 410 tỷ đồng, tăng 73%. Giá vốn tăng cao hơn do thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Do vậy, lợi nhuận gộp đạt 25,4 tỷ đồng, tăng 43%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,5% xuống 8,3%.
 
Chi phí tài chính giảm 18%, chi phí bán hàng tăng 13,6% và chi phí quản lý giảm 7,3%. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 5,9 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 292 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 1.404,5 tỷ đồng, tăng 28%; lãi sau thuế 17,9 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Với kết quả này, Phân bón miền Nam vượt 348% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm (5 tỷ đồng).

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Trong quý IV, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng tiêu thu, doanh thu và lợi nhuận cùng tăng mạnh so với quý IV/2020.
 
Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 25.000 tấn phân lân các loại, tăng 25%; 25.000 tấn phân hỗn hợp NPK, tăng 23; 25.000 tấn kinh doanh nguyên liệu, tăng 11%; 15.000 tấn axit H2SO4, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 450 tỷ đồng, tăng 32% và lợi nhuận 8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 1 tỷ đồng.

 
Nguồn: SFG
 
Như vậy, cả năm, Phân bón miền Nam dự kiến doanh thu đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 28,5% và vượt 12,5% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 30,4 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ và gấp 6 lần kế hoạch năm.