• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:19:58 CH - Mở cửa
VGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 28/10/2021 8:49:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGS của Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán VGS) của ông Lê Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty dẫn đến ông Lê Minh Hải và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VP PIPE mà không phải thực hiện chào mua công khai
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11,12 năm 2021
          - Địa điểm thực hiện: Tại tầng 2 phòng họp Công ty, khu CN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức