• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
21 Tháng Giêng 2022 10:26:14 CH - Mở cửa
BVB: Lãi Viet Capital Bank quý III giảm 37% do trích lập, nợ xấu tăng
Nguồn tin: Người đồng hành | 28/10/2021 4:27:27 CH
Nợ xấu tăng 14%, nâng tỷ trọng trong cơ cấu dư nợ từ 2,8% lên 2,94%.
Lãi trước thuế quý III giảm 37% xuống 48 tỷ đồng nhưng 9 tháng vẫn tăng 180%.
 
Theo BCTC hợp nhất quý III, Viet Capital Bank (UPCoM: BVB) ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 12%, xuống 15 tỷ đồng.
 
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 5 lần lên 28,7 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 80% lên 62,1 tỷ đồng.
 
Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 15%, lên 232,7 tỷ đồng. Ngân hàng lãi trước trích lập 220 tỷ đồng, tăng 59%. Chi phí dự phòng gần 171,7 tỷ đồng, tăng 1,7 lần, khiến lãi trước thuế giảm 37% xuống 48,3 tỷ đồng.

 
Nợ xấu Viet Capital Bank tăng 14% trong 9 tháng. Ảnh: BVB.
 
Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 385,7 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 133% kế hoạch năm.
 
Đến 30/9, tổng tài sản ở mức 65.820 tỷ đồng, cao hơn gần 8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 10%. Nợ xấu tăng 18% lên 1.317,8 tỷ đồng, nâng tỷ trọng trong cơ cấu nợ từ gần 2,8% lên 2,94%, riêng nợ có khả năng mất vốn tăng 25% lên 957 tỷ đồng, cao nhất trong 3 nhóm nợ xấu.
 
Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 3% lên 42.454 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 52% lên 7.937 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 811 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng hơn 216,3 tỷ đồng.
 

Cổ phiếu liên quan