• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:26:34 SA - Mở cửa
ACV: Lỗ kỷ lục 855 tỷ đồng quý III
Nguồn tin: Người đồng hành | 30/10/2021 10:46:32 SA
Doanh thu thuần quý III giảm mạnh 74% so ảnh hưởng của dịch bệnh. 
9 tháng, ACV lãi 501 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.
 
Theo BCTC hợp nhất quý III, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) đạt 371 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh 74% so với cùng kỳ năm trước. Thu không đủ bù giá vốn, doanh nghiệp lỗ gộp lên đến 1.004 tỷ đồng.
 
Doanh thu tài chính giảm 20% xuống 464 tỷ đồng do sụt giảm lãi tiền gửi, chi phí tài chính giảm từ 287 tỷ về 24 tỷ đồng nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí quản lý tăng mạnh 54% lên 286 tỷ đồng khi phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các hãng hàng không.
 
Do vậy, doanh nghiệp cảng hàng không báo lỗ ròng 855 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước có lãi 141 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ kỷ lục của ACV, quý gần nhất lỗ là quý II/2020 (cao điểm dịch bệnh 2020) với 354 tỷ đồng.
 
Kết quả này kéo giảm lợi nhuận ròng 9 tháng xuống 501 tỷ đồng, giảm 63%. So với kế hoạch năm, ACV mới thực hiện được 36% mục tiêu doanh thu và 25,5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Công ty cho biết phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh nhưng vẫn phải có những chính sách hỗ trợ các hãng hàng không cũng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý III cũng phải ánh kết quả hoạt động khai thác kết cấu hạ tầng hàng không theo quyết định 2007/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tại thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp cảng hàng không duy trì khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn 32.482 tỷ đồng, giảm 703 tỷ đồng và chiếm 58% tổng tài sản. Tiền và tương đương tiền tăng từ 499 tỷ lên 766 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng hơn 200 tỷ đồng lên 4.035 tỷ đồng, dự phòng phải thu khó đòi tăng từ 59 tỷ lên 255 tỷ đồng.
 

Cổ phiếu liên quan