• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:44:13 CH - Mở cửa
BFC: Ngược chiều ngành phân bón, Bình Điền báo lãi quý III giảm 22%
Nguồn tin: Người đồng hành | 30/10/2021 10:54:58 SA
Quý III, biên lợi nhuận gộp giảm từ 17% xuống 10%.
Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 22% về gần 26 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 49% và lợi nhuận trước thuế tăng 55% lên 230 tỷ đồng.
 
Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu 1.791 tỷ đồng, tăng 28%. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 25% đạt 175 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 17% xuống 10%.
 
Doanh thu tài chính gấp đôi lên gần 3 tỷ đồng, chi phí hoạt động này tăng nhẹ 3% lên 24 tỷ. Ngược lại, các chi phí hoạt động lại giảm so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 22% về xấp xỉ 26 tỷ đồng.
 
Bình Điền kinh doanh chủ yếu mặt hàng phân bón hỗn hợp NPK thương hiệu Đầu Trâu. Như vậy, khác với các doanh nghiệp cùng ngành khác như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau báo lãi lớn trong quý III nhờ giá phân đạm tăng mạnh, Bình Điền báo lãi giảm khi giá vốn tăng mạnh.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu Phân bón Bình Điền tăng 49% lên 5.872 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 4.994 tỷ đồng, tăng 51%; doanh thu xuất khẩu đạt 878 tỷ đồng, tăng 37%. Xét đến lợi nhuận gộp, khu vực nội địa ghi nhận mức tăng trưởng 20%, còn xuất khẩu giảm 16%.
 
Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế tăng 55% lên 230 tỷ đồng, phần lãi sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 139 tỷ, tăng 49%. So với kế hoạch năm, đơn vị vượt lần lượt 3% và 38% chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.
 
Cuối quý III, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu phân bón Đầu Trâu tăng khoản phải thu khách hàng từ 514 tỷ lên 708 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng từ 1.185 tỷ lên 1.592 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đường tiền giảm từ 420 tỷ về 367 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang giảm mạnh 75% xuống hơn 15 tỷ do chi phí phát sinh tại các hạng mục của nhà máy Bình Điền Ninh Bình giảm từ 42 tỷ về hơn 476 triệu đồng.
 
Phải trả người bán ngắn hạn tăng 52% lên 521 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước gấp gần 3 lần đầu kỳ, đạt hơn 91 tỷ đồng. Phân bón Bình Điền tăng nợ vay ngắn hạn từ 1.062 tỷ lên 1.124 tỷ đồng, giảm nợ vay dài hạn từ 95 tỷ về 67 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ là 96%.