• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:19 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,05   -3,05/-2,72%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,35/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 2:57:19 CH - Mở cửa
AMV: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 06/10/2021 8:28:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: 1. Tờ trình thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 năm 2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty (Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM)

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức