• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,58   +1,74/+1,61%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 2:56:14 CH - Mở cửa
DDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Nguồn tin: HNX | 11/11/2021 4:22:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDN của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:
          - Nội dung xin ý kiến: 1. Mã ngành 8691: Hoạt động y tế dự phòng (Hoạt động của Trung tâm tiêm chủng Vaccine
2. Mã ngành 8699: Hoạt động khác chưa được phân vào đâu (Hoạt động của Trung tâm xét nghiệm; Dịch vụ chứng minh tương đương sinh học thuốc)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021
          - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng, Số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cố đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 132*15/100=19,80 cổ phiếu mới, theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A sẽ nhận được 19 cổ phiếu mới và 0,80 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh thư nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký