• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 6:44:27 CH - Mở cửa
VOC: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 44.211.900 CP
Nguồn tin: HNX | 15/11/2021 4:25:00 CH
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- Mã chứng khoán: VOC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.211.900 CP (tỷ lệ 36,3%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hùng Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 30.900 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Hồng Lĩnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 44.211.900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng vốn nhà nước theo Văn bản số 990/UBQLV-TH ngày 23/6/2021 về thực hiện bán vốn nhà nước theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2021.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức