• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:45:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:47:17 CH - Mở cửa
VHM: Vinhomes hoàn tất kế hoạch chào bán 6.530 tỷ đồng trái phiếu
Nguồn tin: FireAnt | 30/11/2021 7:50:00 CH
Ngày 25/11, CTCP Vinhomes đã chào bán thành công 2.090 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 60 tháng. Vào ngày 27/9 và 5/11, công ty cũng bán lần lượt 2.160 tỷ và 2.280 tỷ đồng trái phiếu.
 
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.
 
Lãi suất được tính cố định 9,2%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại sẽ tính thả nổi và bằng tổng của 3% cộng với lãi suất tham chiếu. Cứ ba tháng sẽ được trả lãi một lần.
 
Theo kết quả chào bán, 8 tổ chức trong nước đã mua lại toàn bộ đợt trái phiếu này. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
 
Công ty cho biết số tiền thu được nhằm thanh toán tiền gốc các trái phiếu có tổng mệnh giá 2.090 tỷ đồng được phát hành riêng lẻ vào ngày 30/5/2020.
ManhNT