• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
22 Tháng Giêng 2022 7:03:54 CH - Mở cửa
Phiên 1/12: Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, vẫn chọn UPCoM
Nguồn tin: VietNam Finance | 01/12/2021 11:07:31 CH
Chưa hề có dấu hiệu khối ngoại giảm áp lực rút tiền trên HOSE, trong khi đó vẫn tiếp tục mua ròng trên UPCoM.
 
Cụ thể, theo thống kê, khối ngoại bán ròng 1.074 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 55,04 tỷ đồng trên HNX và vẫn mua ròng gần 10 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 1.119,7 tỷ đồng trên 3 sàn. 
 
 
 
Trên HOSE, VHM (-165,1 tỷ đồng), VIC (-121,1 tỷ đồng), MSN (-119,1 tỷ đồng), GAS (-74,9 tỷ đồng) đều là những cổ phiếu lớn bị bán ra cho thấy quỹ ETFs ngoại hôm nay có liên quan chặt đến hoạt động rút tiền.
Chiều mua vào, khối ngoại chỉ giải ngân đáng kể nhất CTG (+68,2 tỷ đồng).
 
 
Trên HNX, CEO (-26,1 tỷ đồng), HUT (-11,2 tỷ đồng), CTB (-8 tỷ đồng) lấn lướt ở chiều bán ra.
  
 
Trên UPCoM, HHV (+3,7 tỷ đồng), CTR (+3,2 tỷ đồng), MCM (+2 tỷ đồng) là những mã được giải ngân giúp sàn duy trì chuỗi mua ròng của khối ngoại thể hiện rõ thời gian gần đây.