• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
22 Tháng Giêng 2022 7:35:56 CH - Mở cửa
PVX: Họp kiện toàn nhân sự trong bối cảnh vốn tiếp tục teo tóp
Nguồn tin: Thời báo tài chính VN | 06/12/2021 3:17:45 CH
Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX, sàn UPCoM) dự kiến sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự thành viên hội đồng quản trị.
 
Theo đó, PVX cho biết ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 23/12/2021, ngày gửi tài liệu cho các cổ đông dự kiến trước ngày 28/12/2021 và thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 25/1/2022.
 
PVX họp cổ đông để kiện toàn nhân sự trong bối cảnh vốn chủ sở hữu của công ty tiếp tục suy giảm do thua lỗ.
 
9 tháng đầu năm 2021, PVX thua lỗ 54,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2020 doanh nghiệp này cũng đã lỗ hơn 101 tỷ đồng.
 
Sau nhiều giai đoạn thua lỗ, vốn chủ sở hữu của công ty đến ngày 30/9/2021 chỉ còn hơn 794 tỷ đồng so với vốn góp ban đầu của chủ sở hữu ở mức 4.000 tỷ đồng.
 
Tại ngày 30/9/2021, PVX có tổng quy mô nợ phải trả là hơn 6.097 tỷ đồng, lớn gấp gần 7,7 lần so với vốn chủ sở hữu.
 
Nợ của công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn, với giá trị là 5.883 tỷ đồng, chiếm 96,5% trên tổng giá trị nợ của công ty. Nợ ngắn hạn của PVX đã lớn hơn so với giá trị 5.030 tỷ đồng tài sản ngắn hạn cùng thời điểm.
 
Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn là nhóm tài sản có giá trị lớn nhất với 2.781 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty có tới 1.207 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.
 
Nhóm tài sản lớn thứ hai trong tài sản dài hạn là hàng tồn kho với giá trị 1.898 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 203 tỷ đồng.
 
Hàng tồn kho của doanh nghiệp này chủ yếu nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị 1.828 tỷ đồng.
 

Cổ phiếu liên quan