• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.237,02 +5,36/+0,44%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:25:10 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.237,02   +5,36/+0,44%  |   HNX-INDEX   293,98   +0,19/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   83,76   +0,75/+0,90%  |   VN30   1.259,89   +6,63/+0,53%  |   HNX30   448,99   +0,76/+0,17%
12 Tháng Tư 2021 10:28:47 SA - Mở cửa
TMP: Tạm ứng cổ tức 2020 tỷ lệ 15%
Nguồn tin: Người đồng hành | 20/02/2021 1:06:06 CH
Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2020 cùng giảm mạnh so với năm trước. 
 
Công ty Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP) thông báo quyết định HĐQT duyệt tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15% vốn điều lệ, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/3 và ngày thanh toán là 18/3.
 
Với 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi 105 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức 2020. Theo kế hoạch được cổ đông thông qua thì doanh nghiệp sẽ chia cổ tức tỷ lệ không thấp hơn 20%, tỷ lệ chia năm 2019 là 30%.
 
Năm 2020, Thủy điện Thác Mơ ghi nhận 443 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 34%; lãi sau thuế 182 tỷ đồng, giảm 52%. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận sụt giảm là do thời tiết không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Thác Mơ thấp hơn dẫn đến sản lượng điện phát giảm so với năm 2019. Mặt khác, sản lượng điện thanh toán theo giá hợp đồng tăng lên 10% so với năm 2019 (năm 2019 là 80% và năm 2020 là 90%) dẫn đến sản lượng thanh toán theo giá thị trường giảm, làm doanh thu bán điện trong năm giảm.