• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
08 Tháng Ba 2021 1:12:33 SA - Mở cửa
C92: Nguyễn Đình Nông - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 4.400 CP
Nguồn tin: HNX | 24/02/2021 7:55:00 SA
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Nông
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.010 CP (tỷ lệ 0,55%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.610 CP (tỷ lệ 0,46%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động giá cổ phiếu không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/02/2021.