• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.248,33 -4,12/-0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.248,33   -4,12/-0,33%  |   HNX-INDEX   292,19   -3,35/-1,13%  |   UPCOM-INDEX   83,13   -0,97/-1,15%  |   VN30   1.277,35   -0,84/-0,07%  |   HNX30   441,71   -10,22/-2,26%
14 Tháng Tư 2021 6:23:51 SA - Mở cửa
Cần có giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững
Nguồn tin: Thời báo kinh doanh | 24/02/2021 9:03:02 SA
TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, các kịch bản của thị trường bất động sản năm 2021 vẫn tiềm tàng những rủi ro. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cần có giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.

 
Cần xem xét sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản (Ảnh: TL)
 
Theo đó, để thị trường bất động sản năm 2021 phát triển bền vững, thị trường cần đồng bộ rất nhiều giải pháp và sự vào cuộc của nhiều bên hữu quan, vì thế cần sự theo dõi chặt chẽ và có những phản ứng tích cực.
 
Các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kiên định việc phòng tránh dịch, hạn chế việc giao thương với các thị trường có dịch và tích cực với các thị trường kiểm soát dịch bệnh tốt.
 
Các cơ quan cần rà soát và gỡ bỏ các rào cản thu hút đầu tư vào nền kinh tế và thị trường bất động sản. Tích cực giải ngân đầu tư công, đầu tư mạnh vào các công trình hạ tầng đầu mối, xương sống nền kinh tế bằng cách vận dụng sáng tạo hình thức PPP. Khuyến khích thu hút các nhà đầu tư lớn, đầu đàn, dài hạn đầu tư vào nền kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng.
 
Bên cạnh đó, tăng cường phê duyệt các dự án bất động sản, khuyến khích doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào các sản phẩm giá thấp. Đây là một yêu cầu cấp thiết trong năm 2021 như là để bù đắp sự thiếu hụt dự án được phê duyệt mới của năm 2019 – 2020 và để thị trường bất động sản phát triển bền vững.
 
Đồng thời, tích cực triển khai các công cụ tài chính phái sinh đi liền với việc kiểm tra, giám sát, chế tài mạnh với các rủi ro tài chính bất động sản. Xem xét sửa đổi bổ sung văn bản về trái phiếu doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp bất động sản). Thúc đẩy hình thành và phát triển các quỹ đầu tư đi liền với việc chế tài mạnh các biến tướng của việc vận dụng triển khai triển khai áp dụng quỹ đầu tư bất động sản. Nghiên cứu cho ra đời hệ thống tái thế chấp bất động sản, hệ thống quỹ tiết kiệm tương hỗ.
 
Ngoài ra, cần xem xét sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Nhanh chóng ban hành văn bản về khuyến khích đầu tư vào Việt Nam đối với các doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới và các doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn, giải ngân cao. Sửa đổi theo hướng tăng tỷ lệ dự trữ phòng ngừa rủi ro, tăng tỷ lệ cho vay dài hạn từ vốn ngắn hạn.
 
Khẩn trương ban hành văn bản về condotel, officetel theo hướng làm rõ các nội dung về quy chuẩn căn hộ, về quan hệ sở hữu căn hộ giữa các bên hữu quan, quan hệ trong chi phí vận hành, quan hệ trong hưởng thụ lợi ích…