• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,25 +6,38/+0,47%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:45:04 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,25   +6,38/+0,47%  |   HNX-INDEX   357,30   +4,06/+1,15%  |   UPCOM-INDEX   96,57   +0,32/+0,33%  |   VN30   1.455,21   +6,23/+0,43%  |   HNX30   584,27   +7,23/+1,25%
17 Tháng Chín 2021 10:50:14 SA - Mở cửa
TIS: Kế hoạch lãi hơn 48 tỷ đồng, không đủ điều kiện chia cổ tức
Nguồn tin: VietNam Finance | 27/03/2021 9:24:46 CH
Gang thép Thái Nguyên kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 39% năm 2021. Công ty sẽ không chia cổ tức 2020, năm thứ 9 không tiến hành phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.
 
HĐQT CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM:TIS) trình ĐHCĐ kế hoạch tổng doanh thu đạt 12.989 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về sản xuất thép cán, phôi thép, gang lò cao, tiêu thụ thép cán đều dự kiến tăng trưởng so với mức thực hiện năm 2020.
 
Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 48,89 tỷ đồng trong năm 2021, tăng hơn 39% so với mức thực hiện năm 2020.
 
Phía Tisco cho biết trong năm 2020, công ty này đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Năm 2021, dù dịch bệnh đã dần được khống chế và có các biện pháp phòng ngừa, song diễn biến vẫn phức tạp và khả năng gây ảnh hưởng khó xác định, HĐQT Tisco đề xuất ĐHCĐ giao điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh để phù hợp với điều kiện thực tế.
 
Về dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Tisco sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ trong kết luận ngày 14/2/2019, tăng cường làm việc với các nhà thầu, các đơn vị tư vấn và các tổ chức có liên quan để phối hợp xử lý kinh tế.
 
Tuy nhiên, Tisco cũng thông tin rằng việc xử lý kinh tế gặp nhiều khó khăn vì tổng thầu MCC đã rút hết về nước, các nhà thầu phụ đều không chấp thuận yêu cầu của Tisco về thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Hiện công ty này đang tổ chức thực hiện việc đàm phán online với MCC để xử lý vướng mắc, tranh chấp trong hợp đồng EPC.
 
Kết thúc năm 2020, doanh thu hợp nhất của Tisco đạt 9.566 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế giảm hơn ở mức 31%, thu về gần 35 tỷ đồng.
 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của Tisco năm 2020 giảm về 0,18%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm về 0,87%, trong khi năm 2019 lần lượt là 0,42% và 2,08%.
 
Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm vừa qua, tính đến cuối năm 2020, Tisco vẫn còn 1.796 tỷ đồng nợ quá hạn cho khoản vay của dự án đến nay chưa có nguồn để trả. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tisco là hơn 166 tỷ đồng. HĐQT công ty cho biết theo điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020: “Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn” thì Tisco không đủ điều kiện chia cổ tức.
 
Như vậy, đây là năm thứ 9 công ty này không tiến hành phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.
 
Ban kiểm soát Tisco kiến nghị công ty phải quyết liệt hơn trong việc thu hồi các khoản nợ công khó đòi trước tình hình mất cân đối tài chính. Nợ ngắn hạn của Tisco ghi nhận 5.273 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn là 2.419 đồng, giá trị mất cân đối là 2.854 tỷ đồng.
 

Cổ phiếu liên quan