• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.344,85 +5,01/+0,37%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:25:06 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.344,85   +5,01/+0,37%  |   HNX-INDEX   361,33   +2,36/+0,66%  |   UPCOM-INDEX   97,25   +0,48/+0,50%  |   VN30   1.448,69   +2,47/+0,17%  |   HNX30   585,02   +2,94/+0,51%
22 Tháng Chín 2021 11:31:36 SA - Mở cửa
TIS: Tisco bất ngờ báo lãi sau thuế quý I vượt kế hoạch cả năm, đạt hơn 44 tỷ đồng
Nguồn tin: VietNam Finance | 16/04/2021 3:02:30 CH
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với khoản lợi nhuận cao nhất (theo quý) trong vòng 3 năm trở lại đây.

 
Tisco bất ngờ báo lãi sau thuế quý I vượt kế hoạch cả năm, đạt hơn 44 tỷ đồng
 
Theo đó, doanh thu quý I/2021 của Tisco đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi 2.849 tỷ đồng giá vốn hàng bán, lãi gộp của Tisco thu về trong quý đầu năm đạt hơn 156 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh ở mức 50%.
 
Biên lãi gộp nhờ đó cũng cải thiện lên 5,22%, trong khi cùng kỳ là 4,83%.
 
Hoạt động tài chính vẫn ghi nhận lỗ hơn 33 tỷ đồng do doanh thu không đủ bù đắp chi phí.
 
Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ, bên cạnh đó còn phải ghi nhận một khoản lỗ khác hơn 3 tỷ đồng, Tisco vẫn báo lãi hơn 44,3 tỷ đồng trong quý đầu năm, cao gấp hơn 9 lần so với quý I/2020.
 
Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Tisco tăng nhẹ hơn 3% so với cuối năm 2020 lên 9.682 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng gấp đôi, đạt hơn 271 tỷ đồng.
 
Tài sản dở dang dài hạn chiếm phần lớn trong tổng tài sản, đạt giá trị hơn 5.771 tỷ đồng, trong đó công trình cải tạo giai đoạn II tại thời điểm cuối quý I là hơn 5.738 tỷ đồng.
 
Tổng nợ phải trả của Tisco tăng nhẹ 3,78% so với thời điểm cuối năm 2020 lên 7.733 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn lần lượt giảm nhẹ ở mức 5,6% và 1,3% về 2.426 tỷ đồng và 1.963 tỷ đồng.
 
Theo kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên của Tisco thông qua, tổng doanh thu năm 2021 kỳ vọng đạt 12.989 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 48,89 tỷ đồng.
 
Với kết quả thu được quý I, Tisco đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng.
 
ĐHCĐ của Tisco cũng thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo đó, tính đến cuối năm 2020, Tisco vẫn còn 1.796 tỷ đồng nợ quá hạn cho khoản vay của dự án đến nay chưa có nguồn để trả. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tisco là hơn 166 tỷ đồng. HĐQT công ty cho biết theo điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020: “Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn” thì Tisco không đủ điều kiện chia cổ tức.
 
Như vậy, đây là năm thứ 9 công ty này không tiến hành phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.