• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 9:15:24 CH - Mở cửa
CTD: Coteccons thời ông Nguyễn Bá Dương có giao dịch 'chui' với Unicons, Ricons
Nguồn tin: Người đồng hành | 28/04/2021 8:28:25 SA
Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons trong thời gian từ 2018 đến giữa năm 2020 mà không được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
Các vi phạm này diễn ra dưới thời ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch Coteccons.

 
UBCKNN đưa công văn khẳng định Coteccons có các giao dịch 'chui' với Unicon, Ricons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương. Ảnh: CTD
 
CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cho biết đã nhận được Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) về việc vi phạm quy định về công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
 
Các vi phạm trên diễn ra trong từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn ban lãnh đạo tiền nhiệm với người đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Unicons và thành viên HĐQT Công ty Ricons.
 
Theo công văn của SSC, trong năm 2018 - 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua. Đồng thời, trong báo cáo quản trị công ty thời gian trên, Coteccons không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.
 
Trong thông báo của mình, Coteccons xác nhận rằng các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của HĐQT, ĐHĐCĐ và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển bền vững của công ty.
 
Do đó, HĐQT được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Chủ tịch là ông Bolat Duisenov) đã khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định, không chỉ các công ty được đề cập trong Công văn của SSC mà còn các giao dịch giữa Coteccons và các bên liên quan khác đã được thực hiện từ 2017 đến tháng 6/2020.
 
Bên cạnh đó, Coteccons đã bãi bỏ các văn bản nội bộ không tuân thủ quy định của pháp luật là quy chế hoạt động của HĐQT.
 
Điều lệ và Quy chế quản trị công ty đã được cập nhật các nội dung thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96/2020 về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và các quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các bên liên quan trong Nghị định 155/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán. Những văn bản này đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 và được cổ đông thông qua.
 
Coteccons cũng xây dựng hệ thống kiểm soát các giao dịch với bên liên quan: Thông tin về tất cả các bên liên quan đã được thu thập một cách đầy đủ và tích hợp lên hệ thống nội bộ của Công ty. Dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và chính xác. Tất cả các giao dịch sẽ được kiểm tra thông qua hệ thống, nếu thuộc giao dịch với bên liên quan sẽ tự động bị chặn lại và phải được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT mới có thể tiếp tục thực hiện.
 
Trước đó, Coteccons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT cũng có nhiều sự bất đồng với nhóm cổ đông lớn, điển hình là Kustogroup và The8th. Một trong những đại diện của nhóm cổ đông này sau khi ông Dương ra đi đã lên đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT - ông Bolat Duisenov. Trước khi diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2020, nhóm cổ đông trên đã đồng loạt lên tiếng việc HĐQT và Ban giám đốc có các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan như Unicons, Ricons mà các thành viên này có quyền lợi liên quan. Nhóm cổ đông còn yêu cầu ông Dương rời ghế Chủ tịch HĐQT.