• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.317,67 +7,62/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.317,67   +7,62/+0,58%  |   HNX-INDEX   316,53   +1,68/+0,53%  |   UPCOM-INDEX   87,39   +0,46/+0,53%  |   VN30   1.453,11   +5,88/+0,41%  |   HNX30   511,30   +7,44/+1,48%
02 Tháng Tám 2021 12:31:07 CH - Mở cửa
REE: Cơ điện lạnh REE báo lãi quý 1/2021 tăng gần 70% so với cùng kỳ
Nguồn tin: BizLive | 29/04/2021 4:58:47 CH
 Năm 2021, REE đặt mục tiêu đạt 6.933 tỷ đồng doanh thu và gần 1.769 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 24,5% và 8,7% so với thực hiện 2020.

 
Ảnh minh họa.
 
CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 1.183 tỷ đồng. Trong đó, mảng cơ điện lạnh đóng góp 566 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, chiếm gần 48% tổng doanh thu. Doanh thu mảng kinh doanh hạ tầng điện tăng mạnh 48% đạt hơn 372 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 31,5%. Mảng kinh doanh bất động sản mang về 245 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ.
 
Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 68% lên mức 111 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại giảm được 33 tỷ đồng, xuống còn gần 95 tỷ đồng chủ yếu do quý 1 năm ngoái công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 20 tỷ đồng còn năm nay được hoàn nhập.
 
Sau khi trừ các chi phí, REE lãi sau thuế đạt 471,8 tỷ đồng, tăng gần 70% so với kết quả đạt được quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 416 tỷ đồng.
 
Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, REE đặt mục tiêu đạt 6.933 tỷ đồng doanh thu và gần 1.769 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 24,5% và 8,7% so với thực hiện 2020. Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 17% kế hoạch doanh thu và 23,6% chỉ tiêu lợi nhuận.
 
 
Tính đến cuối quý 1/2021, tổng tài sản của REE đã nhích nhẹ so với đầu năm lên mức 20.817 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn hơn 1.900 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ vay tài chính cũng tăng đôi chút từ 5.600 tỷ đồng cuối năm 2020 lên mức 5.744 tỷ đồng cuối quý 1/2021 trong đó nợ dài hạn chiếm tới 79%.
 
Ngoài ra, REE còn tích lũy được 7.530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh hơn 1.050 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.