• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
24 Tháng Bảy 2021 5:06:37 CH - Mở cửa
POM: Biên lợi nhuận gộp cải thiện, Pomina lãi quý I đạt 74 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 30/04/2021 11:20:56 SA
Biên lợi nhuận gộp của Pomina quý I là 7,9%, cải thiện so với con số 3,5% cùng kỳ năm trước. Quý I, doanh nghiệp ghi nhận lãi 74 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 56 tỷ.
 
Theo BCTC hợp nhất quý I, Pomina (HoSE: POM) ghi nhận doanh thu 2.699 tỷ đồng, tăng 7%. Giá vốn chỉ tăng 2,3%, lãi gộp tăng 141% đạt 212 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 3,5% lên 7,9%.
 
Chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm 19% xuống 87 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 32%, chi phí quản lý tăng 31%.
 
Theo đó, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ Pomina đạt 74 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 56 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
 
Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận quý I cải thiện nhờ lò cao đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả giảm giá thành, cải thiện biên lợi nhuận gộp. Cùng với đó là chi phí lãi vay giảm.
 
 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Tổng tài sản Pomina tại thời điểm cuối quý I đạt 12.258 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của đơn vị tăng thêm gần 600 tỷ đồng, tăng chủ yếu trong trả trước người bán ngắn hạn. Hàng tồn kho cũng tăng từ 2.253 tỷ đồng lên 2.586 tỷ đồng.
 
Công ty có khoản nợ vay ngắn hạn 5.433 tỷ đồng, vay dài hạn 1.509 tỷ đồng, duy trì tương đương đầu năm. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản đạt 56,6%.