• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 9:12:52 CH - Mở cửa
Đầu tư khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu 752 ha tại Hải Phòng
Nguồn tin: Người đồng hành | 05/04/2021 9:37:57 CH
- Dự án được thực hiện ở khu vực Zone 4, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu vực Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.
- Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.
 
 
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.
 
Thủ tướng vừa quyết định  chủ trương đầu tư khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, diện tích 752 ha. Dự án được thực hiện ở khu vực Zone 4, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu vực Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Nhà đầu tư là CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.
 
Thủ tướng giao Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhà đầu tư rà soát, xác định lại tổng vốn đầu tư của dự án và quy định cụ thể tổng vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời gian thực hiện dự án không vượt qua 50 năm theo quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện, đảm bảo phù hợp với Nghị định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển... Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 
Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư, bổ sung đánh giá toàn diện và đề xuất giải pháp khả thi đối với hoạt động lấn biển, tuân thủ quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ bờ biển, đảm bảo tính bền vững, tránh tác động đến môi trường.
 
UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của nhà đầu tư; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu môi trường trong từng giai đoạn phát triển của dự án.
 
Liên quan tới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thủ tướng sửa đổi về phạm vi, quy mô với tổng diện tích hiện hữu là 22.540 ha. Hai xã Trung Hà, Ngũ Lão thuộc khu vực Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên, diện tích 687 ha (đất ở đô thị) được đưa ra khỏi ranh giới khu kinh tế. Thay vào đó, 4 xã An Tiên, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang, huyện An Lão được bổ sung vào ranh giới khu kinh tế với diện tích đề nghị tương đương 687 ha. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/5.